Informationer

Om Psykolog Kristoffer Munk


Jeg arbejder med udgangspunkt i en narrativ og systemisk referenceramme, men er naturligvis også inspireret af andre psykologiske tankegange.


For eksempel benytter jeg blandt andet ofte kognitive terapeutiske metoder.


Formålet med terapi og rådgivning er for mig at være med til at bibringe deltageren nye indsigter og handlemuligheder i forhold til dennes unikke livs- eller arbejdssituation.