Priser

Vores Priser er som følgerIndividuelle samtaler

950 kr/time


Prisen for samtaler med lægehenvisning følger dog altid den af Regionerne fastsatte takst

aktuelt 404,56 kr for første samtale og 337,34 kr. for de efterfølgende

Parsamtaler

1500 kr/samtale

varighed 1½ time

Prisen på andre ydelser fastsættes individuelt efter opgavens karakter og omfang